วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564งานครบรอบ 52 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานครบรอบ 52 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานครบรอบ 52 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงาน ครบรอบ 52 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกล่าวเปิดงาน การชมวิดิทัศน์ ประมวลภาพการทำงานและกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา กิจกรรมชาวบัณฑิตพบผู้บริหาร นำโดยคณบดีและคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงแผนงานและนโยบายบัณฑิตศึกษา เช่น ด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนา soft skill ของนักศึกษา การเปิดตลาดวิชา และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

งานครบรอบ 52 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานครบรอบ 52 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558 แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2558 และมอบรางวัลประกวดผลงานทีมบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2558