วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564งานทำบุญรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ

ทำบุญรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทำบุญรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 27 มกราคม 2558 สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ ศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลยไทย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ณัฐ ภมรประวัติ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี คณะผู้บริหาร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ นพ.มันตรี จุลสมัย นายกสมาคม พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคม และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน

ทำบุญรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทำบุญรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย