วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559 "Colorful Party & Happy New Year 2016"

Happy New Year 2016

Happy New Year 2016

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม "Colorful Party & Happy New Year 2016" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Happy New Year 2016

Happy New Year 2016

ช่วงเช้า พิธีทางสงฆ์ โดยพระสงฆ์ จากวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ศ.พญ. ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ร่วมฟังบรรยายธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและต้อนรับสิ่งใหม่ ๆ ในโอกาสปีพุทธ ศักราช 2559

Happy New Year 2016

Happy New Year 2016

จากนั้นเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ชาวบัณฑิตฯ โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด และนำผู้บริหาร บุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคี ต่อด้วยงานกิจกรรม Colorful Party & Happy New Year 2016 โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากร