วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 1

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท ที่ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม : ช่วงเช้า เป็นการบรรยายเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคนิคเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์อิงประภา บุณย์ศิริสิริไท จากศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย ช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 คน

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา ที่สนใจและพลาดโอกาสในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มีกำหนดจัด "โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 และเปิดรับสมัครให้นักศึกษาผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2558 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครและดูรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ www.grad.amahidol.ac.th สอบถามรายเพิ่มเติม โทร. 02 441 4125 ต่อ 112 -113 หรือ 209 -210