วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ Volunteer Day 2015 ชุบชีวิตสะพาน "VOLUNTEER DAY"

VOLUNTEER DAY

VOLUNTEER DAY

11 พฤศจิกายน 2558 น้องนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลากหลายคณะ สถาบัน จากกลุ่ม MU Youth For Next Step (กลุ่ม ผู้นำเยาวชนจิตอาสา) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ชุบชีวิตสะพาน VOLUNTEER DAY" ภายใต้โครงการ Volunteer Day 2015 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญในการพัฒนาดูแลรักษาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งครั้งนี้ น้องๆ ได้ร่วมทาสีสะพานบริเวณทางเข้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเปลี่ยนกระถางต้นไม้ให้ดูสวยงาม เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ พี่ๆ จากบัณฑิตวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณน้องๆนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมเช่นนี้ เพื่อมหาวิทยาลัยมหิดลของเราค่ะ

VOLUNTEER DAY

VOLUNTEER DAY