วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดี...บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่าน

บัณฑิตใหม่

บัณฑิตใหม่

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร และเนื่องในโอกาสวันแห่งความสำเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำซุ้ม ร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ณ บริเวณสวนหย่อม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตใหม่

บัณฑิตใหม่