วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

กิจกรรม "From Thailand to Myanmar We are Friends"

Myanmar

Myanmar

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวพม่า จัดกิจกรรม "From Thailand to Myanmar We are Friends" ณ บริเวณตลาดนัดสีเขียว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหารายได้และร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศพม่า ภายในกิจกรรม จัดให้มีการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย รับบริจาคสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม ยารักษาโรค และจัดจำหน่ายของที่ระลึก

Myanmar

Myanmar

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับยอดเงินจากการจัดจำหน่ายของที่ระลึก อาหารและจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 61,354 บาท พร้อมทั้งผ้าห่ม เสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ทั้งนี้ มีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชาวพม่าเป็นผู้แทนนำเงิน และสิ่งของที่ได้รับจากบริจาคทั้งหมด ไปมอบผ่านองค์กร Myanmar Medical Laboratory Technology Graduate Group : MMLTG Donation for Flood Disaster in Myanmar ซึ่งทางองค์กรดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ Pwint Byu และ Kalay ซึ่งเป็นเมืองหลักที่ยังได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุทกภัยครั้งนี้