วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา และ เผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และอีกทั้งให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ พร้อมยกย่องสตรีผู้ที่เป็นแม่ของชาวบัณฑิตวิทยาลัย

นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการใน งาน "มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "ผู้ทรงคุณูปการใหญหลวงตอวงการอุดมศึกษาไทย" ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคุณวิษุวัต มหิทธิกร นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการฯ

พร้อมกันนี้ได้จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ จัดนิทรรศการ ยกย่องสตรีผู้ที่เป็นแม่ของบัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ คุณแม่วรรณ และ คุณแม่ ต้อม ...เลี้ยงลูกด้วย "หัวใจ" ...ให้ลูกด้วย "ความรัก" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 7-31 สิงหาคม