วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2558

Happy Workplace

Happy Workplace

บัณฑิตวิทยาลัย โดย Happy Workplace จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกันทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมถวายเครื่องสังฆทานไทยธรรมและจัตุปัจจัยแด่พระภิกษุจำนวน ๙ รูป จากนั้นเป็นการรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร. มันตรี จุลสมัย ศาสตราจารย์ ด.ร. รัศหมีดารา หุ่นสวัสดิ์ และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ทั้งนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก