วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1 )

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการายงานตัวนักศึกษาใหม่ การบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พร้อมกับถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา