วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

คณะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย

MU-Visit

MU-Visit

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU Visit) บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 – 09.45 น. ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

MU-Visit

MU-Visit