วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการค่าย เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข แก่เด็กและชุมชน

เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข

เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข

องค์การและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม โครงการค่าย "เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข แก่เด็กและชุมชน" เมื่อวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 40 คน ซึ่งภายในกิจกรรม จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมทักษะด้านต่างๆแก่นักเรียน เด็ก และประชาชนจากชุมชนโดยรอบ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขอนามัยพื้นฐาน ศิลปะ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม การบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง อาทิ สุนัข แมว รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการมากมาย โดยมี อาจารย์ทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน เด็ก และชาวบ้านจากชุมชนโดยรอบกว่า 200 คน

เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข

เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข