วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 20 -28 กรกฎาคม จัดหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันที่ 29 กรกฎาคม ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรมจำเป็นเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการจำพรรษา พร้อมร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒราม นครปฐม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา