วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการอบรมด้าน IT เรื่อง สาระน่ารู้ บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมด้าน IT

โครงการอบรมด้าน IT

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมด้าน IT เรื่อง "สาระน่ารู้ บัณฑิตวิทยาลัย" หัวข้อ ค้นหาข้อมูลฉับไวด้วย Grad MIS เคล็ดไม่ลับการใช้งานเว็บ Intranet และเจาะลึกเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ด้านIT แก่บุคคลกรบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตร์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย คุณ กุลวาณี อาบีดิน และคุณรัตนวรรณ บัวบังศึก จากงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล

โครงการอบรมด้าน IT

โครงการอบรมด้าน IT

วันที่ 27 มิถุนายน เป็นการสัมนาเรื่อง"ขั้นตอนและการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา" การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดวางแผนงานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ต่อด้วยการเสวนา "การมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา" โดยอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมาย และ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอกิจกรรมโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 ต่อด้วยกิจกรรมเลือกตำแหน่งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2558 พร้อมกับพิธีส่งมอบงานให้ทีมองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นใหม่ได้สานต่อและดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป