วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง

โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการ "โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ.สมศรี ดาวฉาย และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นักศึกษาบัณฑิตวิทยาเข้าร่วมปลูกดาวเรืองในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง

โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง