วันอังคารที่   20   เมษายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ รศ. ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ –สามเณร จำนวน 89 รูป และร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี