วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่สูญเสียชีวิต จากงานทดสอบ งานวิจัยและการสอน ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้รวมทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาของโรงพยาบาลศิริราช ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ