Thursday, 23 September 2021

Roadshow


งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557
23 - 24 เม.ย. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ Exhibition Hall9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 45 ปี
28 ก.พ. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 viewsที่ 2
8 ก.พ. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)
6-7 ก.พ. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
งาน MU Research Expo 2013
27-28 ม.ค. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล
19 พ.ย. 2556
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจบุรี