Online Admission - Faculty of Graduate Studies, Mahidol University xxx


ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567
สำหรับนักศึกษาไทย

Admission Online for foreigner CLICK HERE
ดูรายละเอียด หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ที่นี่

สมัคร (สำหรับผู้เข้าใช้งานระบบครั้งแรก)
เข้าสู่ระบบ

ข้อแนะนำ!! หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ อาจลองใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น เช่น Google Chrome