Online Admission - Faculty of Graduate Studies, Mahidol University xxx
ข้อแนะนำ!! หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ อาจลองใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น เช่น Google Chrome

หลักสูตรที่สมัคร

หลักสูตรที่สมัคร
ลำดับ รหัส ชื่อหลักสูตร สถานะ
(คลิกที่ปุ่มเพื่อดำเนินการต่อ)
Create new application


คำอธิบายสถานะการสมัคร
สัญลักษณ์ ความหมาย สิ่งที่ผู้สมัครต้องดำเนินการ
Apply        กำลังกรอกข้อมูล / รอการอัพโหลดเอกสาร  รีบดำเนินการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน
Payment  รอชำระเงินค่าสมัคร / รอแนบหลักฐานการชำระเงิน  รีบชำระเงินผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก
  -ชำระเงินผ่านธนาคาร (Invoice) พร้อมแนบหลักฐาน
  -ชำระเงินผ่านระบบ e-payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice พร้อมแนบหลักฐาน
  ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ ประมาน 2-3 วันทำการ
  -ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Card)
Submit     การสมัครสมบูรณ์  การสมัครของท่านเสร็จสมบูรณ์ โปรดรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
Contact     โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ งานรับนักศึกษา   โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 110-115
LINE Official ID : @160ohrzm
Closed   หากเลยช่วงเวลาของรอบที่เปิดรับสมัคร และ ผู้สมัครยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ ระบบจะทำการปิดไม่ให้ดำเนินการต่อในรอบนั้นๆ   ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครใหม่