ระบบสำรวจการเปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563


Click here

ระบบสำรวจความต้องการในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563Click here

 

 

หลักสูตรสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านทางช่องทาง online ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ขอความร่วมมือหลักสูตรกรอกแบบสำรวจให้แล้วเสร็จและส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้า ก่อน เปิดระบบรับสมัครสอบคัดเลือก 1 ธันวาคม 2562