สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

MU GRAD Queue
ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า 
จองล่วงหน้าภายใน 30 วัน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องใช้กระดาษขั้นตอนการใช้งาน


- เข้าสู่เว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/Q-Web/

หรือ Scan QR Code เพื่อจองผ่านระบบ (เว็บไซต์) บนมือถือ
- เข้าสู่ระบบ


- เลือกบริการ


- เลือก จองทันที (ถ้าจองทันที จะเลือกเวลาที่เร็วที่สุดของวันที่จอง) หรือ เลือกวันและเวลาด้วยตัวเอง


- ยืนยันข้อมูลการจอง


- สามารถดูหมายเลขคิวได้ที่ รายการที่จอง