วิธีการรับเสื้อ | รับด้วยตนเอง (ก่อนวันงาน) ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 14-17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 15.00 น

ส่งทางไปรษณีย์ | ตามที่อยู่ ที่ท่านระบุ โดยมีค่าจัดส่ง 50 บาท เริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

logo

MUGR Fund Run 2023 60th year anniversary ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถานที่แข่งขัน
  • ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (Mahidol Learning Center) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ติดต่อสอบถาม
LINE Official: @812hvzuv
Facebook: MUGR Fund Run

สนับสนุนโดย

logo

MUGR Fund Run 2023 60th year anniversary เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถานที่แข่งขัน
  • ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ติดต่อสอบถาม
LINE Official: @812hvzuv
Facebook: MUGR Fund Run