06
04

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

หลักสูตร How to Create the Best Business Plan

จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : **โทรสอบถาม**
01

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS): a cost- effective and robust technique for measuring neuroactivation

จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 21 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

โครงการอบรมหัวข้อ "บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ" (Management for Nowism)

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 3 พ.ย. 62
หมดเขตแล้ว

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

Marketing Innovation in Digital Age

จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 16-17 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

จัดโดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 12-13 ธ.ค. 62
หมดเขตแล้ว

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

ค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส ครั้งที่ 1

 

จัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 7 - 10 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

ค่ายวงดุริยางค์เครื่องเป่า

 

จัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 7 - 11 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ รุ่นที่ 6 (The Art of Mindful Listening)
 

จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 8-10 พ.ย. 62
หมดเขตแล้ว

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

การอบรมศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท รุ่น 3
 

จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 17 ส.ค. 62 - 21 มิ.ย. 63
หมดเขตแล้ว

 

 


MAP-EX