01

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา การเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมเคมีสำหรับอนาคต (Current Topics in Chemical Engineering)

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่จัดกิจกรรม :
  • - 21 กันยายน 2564 (10.00-11.00)
  • - 19 ตุลาคม 2564 (11.00-12.00)
  • - 2 พฤศจิกายน 2564 (9.00-10.00)
  • - 16 พฤศจิกายน 2564 (9.00-10.00)
สมัครได้ที่ https://forms.gle/pSPUrM9BJz7iSjLT8

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Managing ICT Projects to Success with Kanban

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 31 ต.ค. / 1 พ.ย. 62
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเรื่อง Infographic Recipe

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 20 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Marketing Innovation in Digital Age

จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 16-17 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร Blockchain Technology to Drive Business Disruption

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 2 และ 4 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร Business and Financial Technology

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 8 ก.ย. 62 - 23 ก.พ. 63
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร Medical Informatics and Imaging Informatics

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : ก.ย. 62 - ม.ค. 63
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร Academic service information

จัดโดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : โทรสอบถาม
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Introduction to 3D Printing Technology Batch 3

จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 3 ก.ย. 62
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 19-20 ก.ย. 62
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมออนไลน์และจำหน่าย โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0

จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : **อบรมออนไลน์**
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรม นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม หลักสูตร eTraining
 

จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : **อบรมผ่านระบบ eTraining@INMU**
หมดเขตแล้ว

 

 


MAP-EX