ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

การอบรม "Intensive English Courses"

จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 13, 19, 25 ธ.ค. 62
หมดเขตแล้ว

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

English for work and life

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 5-9 ก.ย. 62
หมดเขตแล้ว

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 1-24 พ.ย. 62
หมดเขตแล้ว

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ครั้งที่ 1

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 4-29 พ.ย. 62
หมดเขตแล้ว

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 3 ธ.ค. 62 - 17 ม.ค. 63
หมดเขตแล้ว

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

English Grammar forBeginners ครั้งที่ 1/2563

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 2-25 ธ.ค. 62
หมดเขตแล้ว

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

Music and Culture : A Study in Inter-Asia Popular Music

จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 7 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ (Short Courses)

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 23 ก.ย.-8 ต.ค. 62
หมดเขตแล้ว

 

 


MAP-EX