ทคบร.

ติดต่อสอบถาม
TH EN
สถานที่ตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันเจ้าภาพ ประจำปี 2564-2565)
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 25/25 หมู่ 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 0 2441 4125
โทรสาร. 0 2441 9737
E-mail : cgau.gradmu@gmail.com